www.winsford.xaa.pl

:: Regulamin Szkoły
Artykuł dodany przez: Amaretta Tinney (2017-07-09 16:32:01)

<div style="text-align: center;"><center><img src="uploads/regulamin/winsf.png" /></center> </div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Szkoła Magii i Czarodziejstwa Winsford to placówka założona w 2013 roku przez Ann Riddley. W Winsford najważniejszą wartością jest klimat Potterowski oraz dobra zabawa, nie stawiamy na naukę fizyki, chemii czy innych przedmiotów z mugolskiego świata. Nie nauczysz się u nas bzdur, a wiedzy praktycznej, którą powinien posiadać każdy czarodziej. Nie zapełnimy Ci głowy informacjami wyssanymi z palca, tylko wiadomościami z samego źródła - z &#8220;Harry&#8217;ego Pottera&#8221;. Czytając poniższy informator o naszej szkole, który pełni funkcję regulaminu oraz oferty edukacyjnej, zapoznasz się z najważniejszymi kwestiami organizacyjnymi w Winsford. Dla Twojej wygody podzieliliśmy poniższy dokument na rozdziały tematyczne w nadziei, że odnalezienie interesujących Cię informacji stanie się szybkie i łatwe.</div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>SPIS TREŚCI:</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;">1. OGÓLNE POSTANOWIENIA </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;">2. SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY </span></div><span style="text-align: center;">3. CHAT SZKOŁY </span><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;">4. UCZNIOWIE </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;">5. PREFEKCI </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;">6. MENTORZY </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;">7. NAUCZYCIELE </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;">8. OPIEKUNOWIE </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;">9. WŁADZE SZKOŁY </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;">10. WYDARZENIA I ZABAWY SZKOLNE </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div style="text-align: center;"><center><img src="uploads/regulamin/ogolne.png" /></center></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[1.1.]</b> Szkoła Magii i Czarodziejstwa Winsford stworzona została na wzór książkowego Hogwartu, wykreowanego przez J.K.Rowling i nazywana jest dalej Szkołą. Celem strony jest zrzeszenie fanów Harry'ego Pottera z całego kraju.  </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[1.2.]</b> Do Szkoły może zapisać się każda osoba, korzystając uprzednio z odpowiedniego formularza zamieszczonego na naszej stronie. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[1.3.]</b> Wstępując w szeregi Szkoły stajesz się pełnoprawnym członkiem społeczności, w związku z czym możesz brać udział we wszelkich konkursach i zabawach organizowanych na stronie oraz aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły.  </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[1.4.]</b> Administracja nie pobiera oraz nigdy nie będzie pobierać żadnych opłat za korzystanie z oferty Szkoły.  </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[1.5.]</b> Osoby dopuszczające się rażącego łamania regulaminu Szkoły mogą zostać z niej wyrzucone, a w drastycznych przypadkach pozbawione dostępu do strony. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[1.6.]</b> Nieznajomość regulaminu Szkoły nie zwalnia z jego przestrzegania. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[1.7.]</b> Zapisując się do Szkoły akceptujesz niniejszy regulamin. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[1.8.]</b> W przypadku jakichkolwiek zmian w regulaminie Szkoły, administrator powinien poinformować o tym fakcie społeczność szkoły. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div style="text-align: center;"><center><img src="uploads/regulamin/spol.png" /></center></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[2.1.]</b> Pełnoprawnym członkiem społeczności Szkoły jest każdy uczeń, nauczyciel i pracownik, który skorzystał z odpowiedniego formularza zgłoszeniowego na stronie Szkoły, a jego podanie zostało rozpatrzone pozytywnie.  </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[2.2.]</b> Każdy członek społeczności Szkoły Winsford ma prawo aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, a także brać udział we wszystkich zabawach i konkursach organizowanych na stronie szkoły. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[2.3.]</b> Każdy członek społeczności Szkoły powinien zachowywać się w sposób kulturalny i godny, przestrzegając zasad panujących w Szkole oraz wszelkich norm ogólnie przyjętych przez społeczeństwo. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[2.4.]</b> Każdy członek społeczności Szkoły może w każdej chwili przerwać zabawę, prosząc administratora o wykreślenie swojego nazwiska z listy uczniów, nauczycieli lub pracowników na stronie szkoły bez konieczności podawania konkretnego powodu swojej decyzji. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[2.5.]</b> Administrator strony może usunąć ucznia, nauczyciela lub pracownika ze społeczności Szkoły, jeżeli ten przez długi okres czasu nie wykazywał żadnej aktywności, nie przestrzegał regulaminu szkoły lub nie wypełniał należycie swoich obowiązków. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><br /></span></div><span style="text-align: center;"><br /></span><div style="text-align: center;"><center><img src="uploads/regulamin/chat.png" /></center></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[3.1.]</b> Aktywne życie społeczności Szkoły rozgrywa się w pokojach czatowych należących do Szkoły. Tam odbywają się wszystkie lekcje oraz wydarzenia i uroczystości szkolne. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[3.2.]</b> Każda osoba przebywająca w pokojach czatowych Szkoły powinna zachowywać się kulturalnie. Używanie wulgaryzmów, reklamowanie innych stron, obrażanie innych użytkowników oraz spamowanie (zaśmiecanie pokoju) jest zabronione.  </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[3.3.] </b>Operator pokoju może wyrzucić z sali osobę, która zachowuje się niestosownie i nie przestrzega ustalonych norm. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[3.4.]</b> W pokojach czatowych wyznaczonych na sale lekcyjne mogą przebywać jedynie uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły. Osoba spoza szkoły może zostać w takiej sytuacji wyproszona z pokoju. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[3.5.]</b> Operator pokoju czatowego nie może w jakikolwiek sposób nadużywać swojej władzy. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[3.6.] </b>We wszelkich kwestiach spornych ostateczny głos ma dyrekcja Szkoły. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[3.7.]</b> Właścicielami pokojów chatowych są wszystkie osoby sprawujące funkcję dyrektora </span>oraz członka zarządu <span style="text-align: center;">w Szkole. Własność przypisana jest do funkcji, nie do osoby, co znaczy, że po zmianie dyrektora, stary dyrektor zobowiązany jest przekazać wszystkie uprawnienia na nowego dyrektora. Nowy dyrektor tym samym może pozbawić własności starego dyrektora.  </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[3.8.]</b> Byłym dyrektorom przysługuje prawo posiadania halfoperatora w Wielkiej Sali Szkoły na jednym, wybranym przez niego nicku. Operator ten może zostać zabrany jeśli zostanie złamany regulamin lub jeśli były dyrektor działa przeciwko Szkole. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[3.9.]</b> Wszystkie osoby przebywające w pokojach Szkoły zobowiązane są do przestrzegania regulaminu.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div style="text-align: center;"><center><img src="uploads/regulamin/ucz.png" /></center></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[4.1.]</b> Uczniem Szkoły jest każdy, kto wypełnił odpowiedni formularz, który następnie został pozytywnie rozpatrzony przez dyrekcję. Przyszli uczniowie są o tym fakcie informowani poprzez wiadomość wysłaną na e-mail podany przy zgłoszeniu. Zgłoszenia nie są jednak zatwierdzane od razu - na informację zwrotną zazwyczaj należy poczekać maksymalnie do jednego dnia, jeżeli zapisy są aktualnie otwarte. Podczas zamkniętych zapisów należy poczekać do zakończenia roku szkolnego na przyjęcie zgłoszenia. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[4.2.] </b>Uczeń ma prawo uczęszczać na wszystkie zajęcia w roku szkolnym, ale nie jest do tego zobowiązany. Ma możliwość uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia, jeżeli któreś ma zamiar sobie odpuścić z różnych przyczyn - na przykład niedyspozycji w danym dniu tygodnia. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[4.3.]</b> Uczeń nie musi zaliczyć wszystkich przedmiotów, aby otrzymać świadectwo. Istnieją dwa warunki, które o tym decydują. Po pierwsze, w ciągu całego roku szkolnego uczeń musi zebrać 50 galeonów. Galeony przyznawane są za praktycznie każdą aktywność w szkole - obecność na zajęciach, udział w zabawach i konkursach, dodatkową funkcję, pisanie artykułów do szkolnej gazetki i wielu innych. Szkoła stawia na rozrywkę i dobrą zabawę, przez co w Szkole zawsze jest dużo okazji do zdobycia galeonów, dlatego zebranie odpowiedniej sumy nie jest dużym problemem. Drugim warunkiem decydującym o otrzymaniu świadectwa jest przystąpienie do co najmniej jednego egzaminu końcowego - takowe odbywają się z każdego przedmiotu w ostatnim tygodniu roku szkolnego. Nie ma żadnego wymaganego progu procentowego - należy jedynie przystąpić do egzaminu. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[4.4.]</b> Uczeń ma prawo zostać prefektem domu lub prefektem naczelnym. O wyborze tych pierwszych decydują opiekunowie poszczególnych domów, natomiast prefektów naczelnych wybiera Dyrekcja. Ogłoszenie prefektów odbywa się na specjalnej uroczystości dokładnie 2 tygodnie od rozpoczęcia roku szkolnego. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[4.5.] </b>Uczeń zupełnie nowy w naszej placówce ma prawo być pod opieką Mentora, czyli absolwenta Szkoły realizującego staż nauczycielski w naszej szkole. Uczeń będąc pod jego nadzorem może lepiej wprowadzić się w klimat tego miejsca, zadając pytania swojemu Mentorowi i ucząc się od niego. W przypadku wyrażenia takiej chęci, uczeń może zgłosić ją do dyrekcji lub bezpośrednio do wybranego Mentora. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[4.6.]</b> Uczeń po otrzymaniu świadectwa staje się oficjalnie absolwentem Szkoły. Nie oznacza to jednak, że nie może w kolejnym roku zapisać się na ucznia jeszcze raz. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[4.7.]</b> Uczeń, który ukończył klasę w jednym, tym samym domu cztery razy, staje się Złotym Absolwentem Domu, a ten, kto ukończył klasę we wszystkich czterech domach otrzymuje tytuł Złotego Absolwenta - oba tytuły nagradzane są pamiątkowym dyplomem. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[4.8.]</b> Istnieje szansa na wprowadzenie dodatkowych tytułów, które będą związane z wielokrotnym zdaniem Szkoły. Dokładne regulacje przyszłych tytułów pojawią się w momencie ich pierwszego przyznania.  </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[4.9.]</b> Absolwent Szkoły ma prawo ubiegać się o funkcję Mentora (patrz - rozdział MENTORZY).</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div style="text-align: center;"><center><img src="uploads/regulamin/pref.png" /></center></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[5.1.]</b> Każdy uczeń (z wyjątkiem Mentorów) może zostać wybrany na prefekta domu lub prefekta naczelnego. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[5.2.]</b> Ogłoszenie prefektów przypada na równo dwa tygodnie od rozpoczęcia roku szkolnego - zazwyczaj odbywa się to na początku uroczystości Nocy Duchów, ale może być to inne wydarzenie. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[5.3.]</b> Prefekci domu wybierani są przez opiekunów swoich domów, a prefekci naczelni przez dyrekcję. Wybór dokonywany jest przede wszystkim ze względu na aktywność oraz zaangażowanie ucznia w życie szkoły. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[5.4.]</b> Prefekci zobowiązani są do: godnego reprezentowania szkoły, udziału w spotkaniach prefektów organizowanych przez prefektów naczelnych lub przez opiekuna prefektów, opieki nad Ankietą Rankingu Nauczycieli, pomocy innym uczniom, a także nauczycielom w razie potrzeby oraz organizowania zabaw oraz konkursów. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[5.5.] </b>Prefekci naczelni posiadają status halfoperatora w Wielkiej Sali, natomiast prefekci domu mogą go mieć w dormitorium swojego domu. </span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: center;"><center><img src="uploads/regulamin/men.png" /></center></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[6.1.]</b> Mentor to uczeń, który jest absolwentem Szkoły oraz wyraził chęć realizowania stażu nauczycielskiego z wybranego przedmiotu połączonego z opieką nad uczniami. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[6.2.]</b> Funkcja Mentora ma za zadanie przybliżyć absolwentowi szkoły pracę nauczyciela oraz przygotować go do tego. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[6.3.]</b> Mentorami zajmuje się opiekun Mentorów i to z nim należy załatwiać wszelkie sprawy dotyczące tej funkcji. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[6.4.]</b> Aby zostać przyjętym na stanowisko Mentora należy: ukończyć Szkołę, wysłać formularz zgłoszeniowy udostępniany w specjalnym newsie, gdy ruszą zapisy na staż, uzyskać zgodę dyrekcji, opiekuna Mentorów oraz nauczyciela, u którego absolwent chce realizować staż. Muszą ponadto na spotkaniu z opiekunem Mentorów podać dane przynajmniej dwójki swoich podopiecznych, którzy są całkiem nowymi uczniami w Winsford i wyrazili chęć bycia pod opieką danego Mentora. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[6.5.]</b> Staż realizować można jedynie u nauczycieli, którzy nauczali w Winsford przynajmniej przez jeden rok szkolny. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[6.6.]</b> Mentor w trakcie stażu opiekuje się swoimi podopiecznymi, organizuje lekcje z przedmiotu stażowego, pod okiem nauczyciela przygotowuje program nauczania oraz organizuje swoje wydarzenie szkolne. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[6.7.]</b> Mentor po przeprowadzeniu swojej lekcji z przedmiotu stażowego oraz przesłaniu listy wraz z punktacją uzyskuje status halfoperatora w Wielkiej Sali. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[6.8.]</b> Mentor w czasie roku szkolnego odbywa indywidualne zajęcia ze swoim nauczycielem, na którym realizowany jest materiał rozszerzony z przedmiotu. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[6.9.] </b>Pod koniec roku szkolnego Mentor z przedmiotu stażowego pisze egzamin końcowy podstawowy oraz egzamin końcowy rozszerzony. Brany jest wtedy pod uwagę jeden wynik procentowy, który jest sumą podstawy oraz rozszerzenia. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[6.10.]</b> Mentor na koniec roku otrzymuje certyfikat ukończenia stażu, na którym widnieją oceny takie jak: ocena przedmiotowa; ocena pracy z uczniem; ocena przeprowadzonych zajęć; ocena zaangażowania; ocena programu nauczania; ocena ogólna - wystawiana na podstawie średniej z wcześniej wymienionych ocen. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[6.11.]</b> Opiekun Mentorów ma prawo w każdej chwili usunąć danego ucznia z tej funkcji, jeśli ten dopuścił się rażących wykroczeń lub nie wykonywał należycie swoich obowiązków. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[6.12.]</b> Wszelkie inne obowiązki oraz informacje dotyczące przebiegu stażu znaleźć można na podstronach pod zakładką &#8220;Status Mentor&#8221;. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[6.13.] </b>W sytuacjach spornych oraz takich, których nie obejmuje regulamin ostateczna decyzja należy do opiekuna Mentorów. </span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: center;"><center><img src="uploads/regulamin/nau.png" /></center></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[7.1.] </b>Nauczyciele są pracownikami szkoły powołanymi na to stanowisko przez dyrekcję szkoły. W przypadku wolnego stanowiska nabór zazwyczaj odbywa się poprzez ogłoszenie castingu. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[7.2.]</b> Nauczyciele zobowiązani są do: sumiennego wykonywania swojej pracy, tj. przeprowadzania swoich zajęć zgodnie z planem lekcji, uzupełnienia frekwencji w dzienniku do najbliższej niedzieli, do godziny 12:00 licząc od przeprowadzenia danej lekcji; godnego reprezentowania szkoły; pomocy uczniom oraz w razie potrzeby innym nauczycielom; zaangażowania w życie szkoły; udziału w radach pedagogicznych; trzymania się wszelkich wytycznych ustalonych przez dyrekcję, w tym m. in. terminów wystawienia ocen proponowanych oraz końcowych. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[7.3.]</b> W przypadku niedyspozycji w dniu, w którym przypadają zajęcia danego nauczyciela, ma on obowiązek powiadomić o tym członka dyrekcji odpowiedzialnego za organizację zastępstw. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[7.4.]</b> Nauczyciel, który nauczał w Winsford przynajmniej jeden cały rok szkolny, ma prawo wziąć pod swoją opiekę absolwenta, który wyrazi chęć realizacji stażu nauczycielskiego z jego przedmiotu. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[7.5.]</b> Nauczyciele posiadają status halfoperatora w Wielkiej Sali oraz operatora w sali, w której odbywa swoje zajęcia. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[7.6.] </b>W Szkole wśród nauczycieli obowiązują trzy rangi: Nauczyciel, Wykładowca i Profesor. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[7.7.] </b>Rangi przyznawane są przez dyrekcję Szkoły i mogą być przez dyrekcje odebrane. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[7.8.]</b> Ranga Nauczyciel przeznaczona jest dla pracowników, którzy dopiero zaczynają przygodę z Winsford. Mogą mieć doświadczenie w nauczaniu w Świecie Magii, ale ich praca z naszą szkołą dopiero się rozpoczęła, dlatego otrzymują na wstępie tytuł początkującego nauczyciela. Wraz z czasem, w momencie gdy ich staż pracy powiększy się, a praca wpłynie na rozwój Winsford, pracownik może awansować. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[7.9.]</b> Ranga Wykładowca przeznaczona dla pracowników, którzy znacząco wpłynęli na historię Szkoły oraz jej kulturowy rozwój. Mają doświadczenie oraz nauczają na stałe w Szkole. Wykładowcy mają większą swobodę działania, dodatkowo posiadają więcej uprawnień niż zwykli nauczyciele.  </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[7.10.]</b> Wykładowca ma pierwszeństwo przy wyborze na dodatkową funkcję czy opiekę nad poszczególnymi wydarzeniami i zabawami. Ma pierwszeństwo przed nauczycielami w przypadku ustalania terminu zajęć. Posiada status halfoperatora we wszystkich salach Szkoły z wyjątkiem dormitoriów i Gabinetu Dyrekcji.  </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[7.11.]</b> Ranga Profesor przeznaczona dla pracowników, którzy posiadają duże zasługi dla Szkoły, przyczynili się do jego rozwoju oraz udowodnili, że zależy im na Szkole. Są z nią ściśle powiązani, posiadają zaufanie i szacunek dyrekcji oraz pozostałych nauczycieli. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[7.12.]</b> Profesor posiada uprawnienia wicedyrektora, to znaczy, że w przypadku nieobecności dyrekcji to właśnie profesorowie sprawują opiekę nad Szkołą i pozostałymi nauczycielami i wykładowcami. Profesor posiada status fulloperatora we wszystkich pomieszczeniach Szkoły. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[7.13.]</b> W przypadku niewypełniania swoich obowiązków nauczyciel może zostać zwolniony.  </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[7.14.] </b>Suma gratyfikacji dla ucznia za aktywność oraz obecność na jednej lekcji nie może przekroczyć 50 punktów.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: center;"><center><img src="uploads/regulamin/opie.png" /></center></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[8.1.]</b> Opiekunem domu może być każdy pracownik szkoły powołany na to stanowisko przez dyrekcję. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[8.2.]</b> Opiekun domu zobowiązany jest do: pomocy swoim podopiecznym; rozwiązywania konfliktów; organizowania spotkań domu; dawania dobrego przykładu swoim podopiecznym. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[8.3.]</b> Opiekun domu przez pierwsze dwa tygodnie roku szkolnego ma prawo przebywać na wszystkich zajęciach i obserwować swoich podopiecznych, ponieważ zadaniem opiekuna jest także wybranie dwóch prefektów domu spośród uczniów, kierując się przede wszystkim ich aktywnością i zaangażowaniem. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[8.4.]</b> Opiekun decyduje o tym, kto będzie posiadał status halfoperatora w dormitorium danego domu. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[8.5.]</b> W przypadku niewypełniania swoich obowiązków opiekun może zostać usunięty ze swojej funkcji.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: center;"><center><img src="uploads/regulamin/wladze.png" /></center></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><b>[9.1.]</b> Administratorem strony jest Reny Boursier, do którego należy ostateczna decyzja dotycząca zarządzania szkolną bazą i FTP oraz przydzielania do nich dostępu. </div><h2 style="text-align: center;">DYREKCJA</h2><div style="text-align: justify;"><b>[9.2.]</b> Dyrekcja szkoły sprawuje opiekę nad funkcjonowaniem całej szkoły, utrzymuje porządek w jej pokojach oraz dba o rozwój placówki. Ma także decydujący głos we wszystkich kwestiach spornych.</div><div style="text-align: justify;"><b>[9.3.]</b> W skład aktualnej dyrekcji Winsford wchodzą: <b>Manon Modine, Reed Brennan, Raven Black, Chaz Riley.</b></div><div style="text-align: justify;"><b>[9.4.] </b>Każdy z dyrektorów ma przydzielone swoje obowiązki. Ich spis znajduje się w zakładce &#8220;Dyrekcja&#8221;.</div><div style="text-align: justify;"><b>[9.5.]</b> Dyrekcja ma prawo do przebywania na wszystkich zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli.</div><div style="text-align: justify;"><b>[9.6.] </b>Dyrekcja przyglądając się przez pierwsze dwa tygodnie roku szkolnego uczniom wybiera dwóch prefektów naczelnych, kierując się przede wszystkim ich aktywnością i zaangażowaniem.</div><div style="text-align: justify;"><b>[9.7.] </b>Dyrekcja ma prawo w każdej chwili zwolnić pracownika lub usunąć go z danej funkcji, podając do tego stosowny powód.</div><div style="text-align: justify;"><b>[9.8.]</b> Członek dyrekcji może zostać usunięty pod warunkiem, że działa wbrew regulaminowi oraz na niekorzyść szkoły, a do tego wszyscy pozostali członkowie dyrekcji i minimum jedna osoba z zarządu wyrażą zgodę na degradację. </div><div style="text-align: justify;"><b>[9.9.]</b> Członkiem dyrekcji nie może być osoba, która w innej szkole sprawuje podobną funkcję lub należy do władz szkoły.</div><div style="text-align: justify;"><b><h2 style="text-align: center;">ZARZĄD</h2></b></div><div style="text-align: justify;"><i>Zarząd Winsford pełni rolę obserwatora i pomocnika aktualnej dyrekcji Szkoły. Dba o to, aby funkcjonowała ona bez przeszkód i problemów, działa wyłącznie w sytuacjach kryzysowych. Wszystkie decyzje związane z funkcjonowaniem Szkoły podejmowane są wyłącznie przez dyrekcję, zarząd nie ingeruje w jej wybory i nie decyduje o wyborze nauczycieli czy osób na inne funkcje w placówce poza wyborem nowych dyrektorów. Zarząd nie jest również odpowiedzialny za wydarzenia, zabawy czy inne przedsięwzięcia organizowane z ramienia Winsford. Szkoła działa dzięki pracy dyrekcji, to ona podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje i odpowiada za Winsford, natomiast zarząd pilnuje, aby placówka funkcjonowała bez przeszkód i przerw.</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>[9.10.]</b> W aktualny skład Zarządu Winsford wchodzą <b>Reny Boursier</b> oraz <b>Amaretta Tinney</b>.</div><div style="text-align: justify;"><b>[9.11.]</b> Dyrektor może złożyć swoją kandydaturę na członka zarządu, musi jednak pełnić funkcję dyrektora minimum 8 szkolnych lat oraz uzyskać 80% głosów na &#8220;tak&#8221; aktualnego zarządu.</div><div style="text-align: justify;"><b>[9.12.] </b>Członek zarządu może wrócić na stanowisko dyrektora pod warunkiem, że aktualna dyrekcja nie składa się z więcej niż 4 osób - w tym wypadku nie potrzebuje zgody dyrekcji; powrót do zarządu po zakończeniu kadencji jest automatyczny.</div><div style="text-align: justify;"><b>[9.13.] </b>Członek zarządu może zostać usunięty pod warunkiem, że działa wbrew regulaminowi oraz na niekorzyść szkoły, a wszyscy pozostali członkowie zarządu wyrażą zgodę na jego degradację.</div><div style="text-align: justify;"><b>[9.14.] </b>Członkiem zarządu nie może być osoba, która w innej szkole sprawuje podobną funkcję, jest jej dyrektorem lub należy do władz szkoły.</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: center;"><center><img src="uploads/regulamin/wyd.png" /></center></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[10.1.]</b> Wszystkie wydarzenia odbywają się na czacie w różnych pokojach szkoły, zarówno jak i zabawy, jednak niektóre z nich organizowane są wyłącznie na stronie ze względu na swoją formę. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[10.2.]</b> Wydarzenia oraz zabawy organizowane są przez dyrekcję lub przez inne osoby za pozwoleniem dyrekcji. Każdy może zgłosić swój pomysł wydarzenia czy też zabawy oraz ustalić miejsce i datę swojego eventu, na początku uzgadniając szczegóły z dyrekcją szkoły. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[10.3.]</b> Organizatorzy wydarzeń oraz zabaw szkolnych biorą na siebie odpowiedzialność i są zobowiązani do pełnej organizacji, tj. do zamieszczania na stronie newsów związanych z eventem; do przeprowadzenia eventu; do podsumowania punktów oraz galeonów z eventu oraz zamieszczenia go na stronie szkoły. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[10.4.]</b> Wydarzenia oraz zabawy organizowane w szkole przez dyrekcję, nauczycieli, uczniów oraz gości wchodzą na stałe w ofertę Winsford, co oznacza, że szkoła zyskuje pełne prawa do organizacji podobnego lub identycznego wydarzenia w przyszłości. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[10.5.]</b> Wszystkie stałe wydarzenia oraz zabawy są spisane w bloku &#8220;Rozrywka&#8221; i każda z nich zawiera swój opis oraz zasady. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><b>[10.6.]</b> Dyrekcja zastrzega sobie prawo do możliwości edycji regulaminu poszczególnych konkursów i zabaw, ich przebiegu czy formy i ilości przyznanych nagród w każdym momencie. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;">Powyższy regulamin stanowi ogólny zarys funkcjonowania w Szkole Magii i Czarodziejstwa Winsford i ma na celu pomoc w kwestiach niejasnych dla społeczności szkolnej. Należy jednak pamiętać, że niniejszy dokument nie będzie mógł odpowiedzieć na każde pytanie. W związku z tym, w sprawach, których nie obejmuje regulamin lub w sytuacjach wyjątkowych decydujący głos ma dyrekcja szkoły. Dyrekcja oraz Zarząd zastrzegają sobie także prawo do modyfikowania regulaminu, informując następnie społeczność szkolną o wprowadzonych zmianach.</span></div>


adres tego artykułu: www.winsford.pl/infopage.php?id=99