www.winsford.xaa.pl

:: Akcja Reklama
Artykuł dodany przez: Reny Boursier (2016-01-04 13:48:24)

<center><img src="http://www.winsford.xaa.pl/uploads/akcjareklama.png" border="0" /></center> <p><br />Zawsze po Zakończeniu Roku Szkolnego, w naszej szkole rusza 'Akcja Reklama', polega ona na odpowiednim rozreklamowaniu naszej szkoły i zdobyciu za to punkt&oacute;w oraz galeon&oacute;w dla swoich dom&oacute;w. Co roku wielu uczni&oacute;w bierze udział w akcji, starając się zdobyć wystarczającą ilość punkt&oacute;w do objęcia przez nich prowadzenia. Reklamowanie naszej szkoły może przyjmować bardzo r&oacute;żny charakter, możecie wrzucać te obrazki: <br /><br /></p> <center><a href="http://www.winsford.pl/infopage.php?id=44"><strong>[<span style="color: #6699ff;">OBRAZKI</span>]</strong></a></center> <p><br />na najr&oacute;żniejsze portale lub strony, fora internetowe czy grupy poświęcone Potterowi. Pamiętajcie aby zbierać dowody takich akcji, poprzez zrobienie zrzut&oacute;w ekranu z udostępnionym obrazkiem. Reklama może mieć też inny charakter, wszystko zależy od tego w jaki spos&oacute;b podejdzie do tego. Pamiętajcie, że za pomoc otrzymacie wasze pierwsze punkty i galeony! <br /><br />Od tego roku powstaje stały i niezmienny system przyznawania punkt&oacute;w, a tym samym galeon&oacute;w za ilość wstawionych obrazk&oacute;w. Pozwoli to uniknąć potencjalnych kł&oacute;tni o punkty, a wy z g&oacute;ry wiecie jaką możecie zgarnąć nagrodę. <br /><br /></p> <center> <table bgcolor="#0F0F0F" cellpadding="3" width="420" align="center"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#6699FF" colspan="2" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> Udostępnianie Obrazk&oacute;w </span></span></td> </tr> <tr> <td width="180" align="center"><strong><small><span style="color: #c0c0c0;"> <span style="font-size: 11px;">Ilość Obrazk&oacute;w</span></span></small></strong></td> <td width="180" align="center"><strong><small><span style="color: #c0c0c0;"> <span style="font-size: 11px;">Punkty</span></span></small></strong></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> powyżej 100 reklam </span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> 200 punkt&oacute;w </span></span></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: #ffffff;"><span style="font-size: 13px;">99 - 80 reklam </span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> 150 punkt&oacute;w </span></span></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: #ffffff;"><span style="font-size: 13px;">79 - 69 reklam </span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> 100 punkt&oacute;w </span></span></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: #ffffff;"><span style="font-size: 13px;">68 - 50 reklam </span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> 75 punkt&oacute;w </span></span></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> 49 - 30 reklam </span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> 50 punkt&oacute;w </span></span></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> 29 - 25 reklam </span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> 30 punkt&oacute;w </span></span></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> 14 - 10 reklam </span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> 15 punkt&oacute;w </span></span></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> 9 - 3 reklam </span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> 10 punkt&oacute;w </span></span></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: #ffffff;"><span style="font-size: 13px;">2 - 1 reklam </span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> 5 punkt&oacute;w </span></span></td> </tr> </tbody> </table> <br /><br /> <table bgcolor="#0F0F0F" cellpadding="3" width="420" align="center"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#003366" colspan="2" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> Inne formy reklamy </span></span></td> </tr> <tr> <td width="180" align="center"><strong><small><span style="color: #c0c0c0;"> <span style="font-size: 11px;">Rodzaj</span></span></small></strong></td> <td width="180" align="center"><strong><small><span style="color: #c0c0c0;"> <span style="font-size: 11px;">Punkty</span></span></small></strong></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> Stworzenie kr&oacute;tkiego filmu promującego </span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> do 30 punkt&oacute;w </span></span></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> Stworzenie ankiety lub quizu promującego szkołę </span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> do 30 punkt&oacute;w</span></span></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> Bonus </span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> W przypadku popularności filmu/ankiety/quizu, dyrekcja może przyznać dodatkowe punkty </span></span></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#040404" width="180" align="center"><span style="color: #ffffff;"> <span style="font-size: 13px;"> Inne </span></span></td> <td bgcolor="#040404" width="190" align="center"><span style="color: #ffffff;"><span style="font-size: 13px;">Uzależnione od skuteczności reklamy </span></span></td> </tr> </tbody> </table> </center>


adres tego artykułu: www.winsford.pl/infopage.php?id=69